MENTAL ARİTMETİK

Abacubes Mental Arithmetic Programı Singapur, Çin ve Malezya gibi uzak doğu ülkelerinde yaklaşık 50 yıldır test edilmiş ve kanıtlanmış bir programdır. Abacubes Mental Arithmetic Programı sağlam alt yapısı ve eğitim materyalleri ile gelecek nesilleri yetiştirmeye taliptir. “Her çocuk farklıdır” felsefesi ile uzun yıllardır uzak doğuda uygulanmakta olan bu eğitim metodolojisi ile çocuklarımızın beyinlerinde var olan potansiyellerini ortaya çıkararak; Onların sorun çözme kapasitelerinin, Yaratıcılıklarının gelişmesinin, Algı düzeylerinin arttırılmasının, Hızlı ve doğru karar verebilme yetilerinin gelişmesinin, Analitik düşünce kapasitelerinin güçlenmesinin, Dikkat düzeylerinin artmasının kapılarını açmış oluyoruz. Mental Aritmetik eğitimini tamamlayan öğrenciler zihinsel işlemleri inanılmaz bir hızda yapmaya başlarlar.

1. Kur Eğitimi


Abaküs , Anzan ve Mental Toplama-çıkarma

Bu kurda dokunma duyusu ile beyinde sayıların canlanması, beynin duygularla çalışan kayıt mekanizması olan hipokampüs’ün uyarılarak işin içine etkin bir şekilde katılmasını sağlamaktadır. Öncelikle her formül sisteminde toplama ve çıkarma işlemleri abaküs üzerinde yapılır ardından yapılan işlemin anzan uygulaması gerçekleştirilir. Kurun son etabını toplama ve çıkarma işlemlerinin karışık olarak abaküsle yapılması, mental olarak yapılması ve anzan uygulamaları oluşturmaktadır. Bu dönem sonunda 5-6 yaş gurubu en az 100’e kadar olan, daha üst yaş grupları ise en az 1000’e kadar olan tüm sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini abaküsle ve mental olarak yapabilmektedir.

Mental Aritmetik günümüzde; Çin, Singapur, Güney Kore, Tayland, Malezya ve Japonya’da kullanılır. Bu sistemin faydaları arasında, zihinsel kapasiteyi geliştirmek, tepki hızı kazandırmak, hafıza gücü ve konsantrasyonu arttırmayı sayabiliriz.

Japonya, Çin ve Güney Kore’de bir çok günlük abaküs kullanıcısı vardır fakat bu kullanıcılar bir yandan da anzan yöntemi ile Mental Aritmetik yeteneği kazanmak için çaba sarf ederler.

Abaküs ve Anzan çalışmanın faydaları

1. Sayılar anında abaküse yerleştirilir ve eksiltilir.Müthiş bir hız kazandırır.

2. 5'e ve 10'a tamamlayan sayılar eğitimi ile aritmetiğin mantığını açıklayarak öğretir, geliştirir.

3. Yararlı konsantrasyon niteliklerini, sabır ve dayanıklılığı geliştirir.

4. Doğru hesaplama yeteneğini ve güven duygusunu geliştirir.

5. En büyük kaynak olan zihinsel hesaplamayı,geliştirir.

6. Müthiş derecede sağ beyini geliştirir.

7. Daha fazla zihinsel kapasiteye yol açar.

8. Basit ve kolay bir şekilde çok sayıyı ifade eder.

9. Kişinin yeterlilik duygusunu geliştirir,başarı duygusunu körükler.

2. Kur Eğitimi


Abaküs, Anzan ve Mental Çarpma - Bölme

Bu kurda yine dokunma duyusu ile beyinde sayıların canlanması, beynin duygularla çalışan kayıt mekanizması olan hipokampus’un uyarılarak işin içine etkin bir şekilde katılmasını sağlamaktadır. Öncelikle her formül sisteminde çarpma ve bölme işlemleri abaküs üzerinde yapılır ardından yapılan işlemin anzan uygulaması gerçekleştirilir. Kurun son etabını çarpma ve bölme işlemlerinin karışık olarak abaküsle yapılması, mental olarak yapılması ve anzan uygulamaları oluşturmaktadır. Bu dönem sonunda öğrencilerimiz tüm sayılarla toplama-çıkarma ve çarpma-bölme işlemlerini abaküsle ve mental olarak yapabilmektedir.

3. Kur Eğitimi


Anzan ve Mental toplama-çıkarma, çarpma-bölme

Bu kurda amaç; edinilen bilgilerin kalıcı hafızaya yerleştirilerek bilginin hücrelerde yerini alması sağlamaktır.Kalıcı hafızaya kaydedilen bilgiler artık maddeleşmiş derin izler bırakmıştır.

3.eğitim kurunda daha önceden öğrendiğimiz işlemlerin ( toplama-çıkarma,çarpma –bölme) imgeleme ve anzan uygulamaları gerçekleştirilir. İmgeleme aşamasında, yapılan işlemin süreç ve sonucu hayal gücü ile zihinde canlandırılır ve sonuç kağıda dökülür. Daha sonra tüm işlemler aynı sıralama üzerinde zihinsel olarak yapılır. Örneğin (352+246-583)x9..

ANLAYARAK HIZLI OKUMA TEKNİĞİ NEDİR?

Sağlıklı bir insan dakikada 9000 kelime duyabilir, 8000 kelime görebilir ve saniyede 75000 kelime düşünebilir. Sahip olduğumuz bu potansiyelin farkına varıp, doğru teknik ve metodlarla geliştirmemiz mümkündür.

Okumada ve okuduğumuzu anlamada en önemli organlarımız gözlerimiz ve beynimizdir.

Gözlerimiz, ruhumuzun dışarıya açılan pencereleri olarak kabul edilir ve okurken fiziksel olarak en çok çalışan organımızdır. Ayrıca gözlerimiz, satır aralarında dolaşarak oradaki sözcükleri beyne iletir. Bu nedenle gözlerimizin potansiyelini keşfetmek önemlidir.

Beynimiz ise çok hızlı çalışır, ama göz ona nazaran daha yavaş bilgi gönderir. Beyinle göz arasındaki bu kapasite farklılığı okuma esnasında dikkatin çok sık ve kolay dağılmasına yol açar. Bu nedenle hızlı okuma tekniklerinde ulaşılmak istenen temel hedef gözün okuma hızını, beynin anlama hızına yaklaştırarak dikkat ve konsantrasyonumuzu arttırmaktır.

Örneğin yavaş yavaş konuşan insanları dinlerken dikkatimizi toplamakta ne kadar zorlandığımızı ne kadar sıkıldığımızı düşünelim. Sıkılırız, çünkü beyin o kişinin konuşma hızından çok daha hızlı düşünür. Karşımızdaki kişi konuşurken beynimiz o konuda kalamaz ve başka şeyler düşünmeye başlar. Yavaş okuma için de aynı şey geçerlidir. Eğer okuma hızı çok yavaş olursa beynin dikkati de çok kolay dağılır.

Yapılan araştırmalara göre bilginin en az yüzde 80 – 85’ ni okuyarak kazanıyoruz. Bu durumda çok okumanın yollarını araştırmamız gerekiyordu. Bu da hızlı okuma tekniklerinin ortaya çıkmasıyla çözülmeye başlamıştır. Amerika ve İngiltere’ de üniversiteye kadar, her öğretim kademesine uygun kurslar açılmaktadır. Öğrenciler, iş adamları, yöneticiler, politikacılar bu kurslara katılamaya başladılar. Böylece batıda hızlı okuma yaygın hale geldi. Türkiye’de hızlı okuma daha çok yenidir.

Hızlı okuma; gözümüzün kaslarını eğitmeyi, gözümüzün çevik görmesini, görme alanını genişletmeyi, okurken satırların üstünde serseri gibi dolaşan gözümüze daha etkin bir şekilde ritim kazandırmayı ve bütün bunlar ile görme ile algılama arasında uyum sağlamayı amaçlar.

Önemli olan hızlı okumak değildir, ışık hızında da okuyabilirsiniz isterseniz. Hiçbir anlamı olmaz. Bu eğitimde temel amaç daha hızlı ve etkin görme, bunu yanında da algılamadır. Kısacası bu program görsel algılama düzeyimizi geliştirerek okuma, algılama, anlama düzeylerimizi yükseltmeyi hedefleyen farklı bir teknik beceridir. Bu beceriyi herkes gibi siz de kazanıp bilgi çağına uygun bir birey olabilirsiniz.

ANLAYARAK HIZLI OKUMA EĞİTİMİ’NİN HEDEFİ

SBS, YGS, LYS’ ye hazırlanan öğrencilerin sınav sorularını yetiştiremediklerini, özellikle uzun soruları çözmekten sıkıldıkları, çözmek istemedikleri yönünde sık sık yakınmalarını duymuşunuzdur…

Göz ile beyin arasındaki sinirlerin, göz ile kulak arasındaki sinirlerden 25 kat daha hızlı hareket ettiğini biliyor muydunuz?

O halde neden en az 10 saat süren bir çalışmayı en fazla 1–2 saatte bitirmeyesiniz?

• Zahmetsiz ve akıcı biçimde öğrenirsiniz.

• Okuduğunuzu anlama yüzdenizi arttırırsınız.

• Zamandan tasarruf etmiş olursunuz.

• Özgüven kazanırsınız.

• Okurken beyniniz daha iyi ilişki kurar.

• Okurken beyniniz hayal kurmaz ve bütünü görür.

• Okuma daha zevkli hale gelir.

• Okuma alışkanlığını kazanmada büyük bir adım atmış olursunuz.

• Okuduğunuzu daha iyi anlar, hafızanızda tutar ve hatırlarsınız.

• Sözcük haznenizi ve genel bilgi birikiminizi arttırmanıza yardımcı olur.